با فهمیدن قدرت تمرکز و توجه متمرکز شده هیچ جادویی در من اثر نمی کند،حالا چه کار باید کنم؟: سوال بعدی این است که حالا که راز توجه متمرکز شده را امشب پیدا کردم، و اگر نخواهم از دیگران بهره ببرم، با این مغز آزاد، چه کاری باید انجام بدهم؟

منبع : قدرت ضمیر ناخودآگاه |با فهمیدن قدرت تمرکز و توجه متمرکز شده هیچ جادویی در من اثر نمی کند،حالا چه کار باید کنم؟
برچسب ها : متمرکز ,توجه ,توجه متمرکز ,باید کنم؟ ,قدرت تمرکز ,فهمیدن قدرت